Podpolianske osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, Rímsko-katolícky farský úrad Zvolen a Mesto Zvolen pozývajú na adventný koncert Spevom k srdcu, ktorý sa bude konať 27. novembra 2022 o 15.00 hod. v Rímskokatolíckom kostole sv. Alžbety vo Zvolene. Účinkujú: spevácky zbor Cantus Carponensis, Denisa Gibalová (organ) a Barbora Kapalová (husle).  Na podujatie je dobrovoľné vstupné.