Prednáška Zuzany Ludikovej, kurátorky zbierok starého umenia Slovenskej národnej galérie. Podujatie sa bude konať počas festivalu Zámocké hry Zvolenské.

Taliansky výraz camerata znamená zhromažďovacie miesto a za svoj názov ho prijal kruh učencov, ktorý sa stretal vo florentskom paláci Giovanniho Mariu de´ Bardi v 70. a 80. rokoch 16. storočia. Komponovali hudobno-dramatické diela, ktoré príležitostne nazývali melodrámami.

V divadelných dejinách pojem poznáme ako autonómny scénický a koncertný žáner patetickej deklamácie k hudobnému sprievodu. Členom krúžku bol aj Felice Ficherelli, ktorý pod vplyvom divadelných zážitkov namaľoval Obraz sv. Benedikta unikajúceho pred pokušením, na ktorý sa pozrieme zblízka.

Vstupné: 2,70 eur, odporúčaný vek: 15+
Prednáška je určená všetkým, ktorých zaujíma umenie.