Krajská knižnica pripravila bezplatný kurz základov používania PC a internetu pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých, určený seniorom nad 65 rokov.

Cieľom kurzov je nadobudnúť základné zručnosti pre prácu s počítačom, rozšíriť si informačné a komunikačné možnosti vďaka internetu. Kurz pozostáva zo 4 stretnutí v dĺžke trvania 90 min. Kurz bude realizovaný v dňoch: 5.3, 7.3., 12.3. a 14.3 vždy so začiatkom o 9-tej hodine v zasadačke na druhom poschodí. Podujatie je určené pre registrovaných používateľov. Je potrebné sa vopred prihlásiť, pričom počet miest je obmedzený.