Počas Letného tvorenia pre deti si naše ratolesti priblížia obdobie, kedy Zvolenský zámok patril šľachtickej rodine Esterházyovcov. Zoznámia sa so životom v období baroka a pohľadajú stopy veľkej barokovej prestavby na zámku. V tvorivej dielni si vyskúšajú niekoľko aktivít, ktoré im priblížia základné znaky barokového umenia a architektúry. Zahrajú sa množstvo zaujímavých hier inšpirovaných týmto obdobím.

MAPA GRÓFA ESTERHÁZYHO (prvé Letné tvorenie 23. júla od 9.00 hod,)

Rodina Esterházyovcov vlastnila zámok skoro 200 rokov. Jednou zo zachovaných vecí zo zámku je mapa zámku a mesta Zvolen, ktorú si nechal zhotoviť Štefan Esterházy v 18. storočí. Prečo mapa vznikla? Čo je na nej zaznamenané? Ako vyzeral Zvolen v tých časoch? Deti sa dozvedia všetko a zároveň si do veľkoplošného pôdorysu zhotovia budovy, ktoré patria do mesta.

OZDOBY A KAPLNKA (druhé Letné tvorenie 24. júla od 9.00 hod,)

Počas barokovej prestavby zámku, bola zmenená podoba aj zámockej kaplnky. Čo je typické pre barokovú architektúru? Nájdeme to aj v kaplnke? Deti si vyskúšajú prácu majstra štukatéra, spoznajú čaro sadry a niečo si z nej vyrobia. Zároveň si ozdobia predmet dennej potreby v duchu baroka technikou tlače z výšky.

JA, KRÁĽ SLNKO (tretie Letné tvorenie 25. júla od 9.00 hod,)

Na zámku sa nachádza Kráľovská sieň, ktorej strop zdobí 78 portrétov cisárov. Okrem toho je v expozícii niekoľko kvalitných barokových portrétov šľachticov či kráľovien. Ako by sme vyzerali my v barokom oblečení vyobrazení ako absolutistickí vládcovia? Deti si vyskúšajú namaľovať autoportrét v barokovom štýle a pohrajú sa aj s vlastným erbom.

Tvorivý program je určený deťom vo veku 8 – 13 rokov. Zúčastniť sa môžu každého dňa samostatne alebo priamo všetkých troch dní spolu. Začiatkom je vždy v pokladni Zvolenského zámku. Maximálna kapacita detí je 15 a vstupné je 7 eur.