V študovni krajskej knižnice sa 9. apríla o 16.30 hod, uskutoční beseda s humoristom a satirikom, autorom aforizmov, epigramov a básní Jozefom Bilym o jeho najnovšej knihe s názvom maxi MINIMÁ.  Bývalý dlhoročný stredoškolský učiteľ a neskôr riaditeľ Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene sa v literárnej práci sústreďuje na satirickú poéziu, humoresky a verše pre deti. Počas tejto besedy, bude Bileho nová kniha aj pokrstená.