Koncert sa uskutoční v rámci podujatia Hudba v galérii… (vstup je voľný).

Eugen Prochác je jeden z popredných slovenských violončelistov známy v Európe ako po celom svete. Jeho brilantná technika a senzitívny prístup k hudbe mu dovoľuje interpretovať širokú škálu violončelového repertoáru. Účinkuje ako sólista, v duu s klavírom alebo harfou, s orchestrom a je členom unikátneho projektu Cellomania.