Prijmite pozvanie na koncert slovenského pesničkára – Jana Svetlana Majerčíka. Uskutoční sa v nedeľu, 25. septembra o 17.00 hod. v Starej radnici.

Jano Svetlan Majerčík je folkový pesničkár. Jeho tvorba sa uberá iným smerom, než na aký sú dnes priaznivci folku zvyknutí. V Janových piesňach sa tradičné spája s moderným, ľudové tóny sa preplietajú zvonivými zvukmi akustickej gitary.

Mnohé jeho piesne priamo spracovávajú ľudové motívy alebo sa nimi voľne inšpirujú. Silnou stránkou tvorby folkového pesničkára sú texty, ktoré poslucháča uvádzajú do krajín duchovna a mystiky. Okrem vlastných textov zhudobňuje aj texty štúrovských básnikov a verše Milana Rúfusa alebo sa nimi inšpiruje.