Prednáška senior kurátora SNG Dušana Burana predstaví expozíciu Gotického umenia na Zvolenskom zámku.

Okrem informácií k jej ťažiskovým exponátom poskytne tiež „interný“ pohľad na tvorbu a prezentáciu zbierkového fondu národnej inštitúcie, na druhej strane odpovie na otázku, čo znamená tento fond v kontexte gotického umenia ako takého. Témou budú aj aspekty pamiatkovej starostlivosti o stredoveké kultúrne dedičstvo Slovenska a možnosti jeho prezentácie, vrátane napríklad nástenného maliarstva (projekty typu „Gotická cesta“ a podobne). Kurátor napokon predstaví aj pripravovaného sprievodcu po expozícii na Zvolenskom zámku.

Dušan Buran je absolventom Dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 1992) a Technickej univerzite v Berlíne (Dr. phil. 2000). V súčasnosti pracuje ako kurátor Zbierky gotického umenia a zároveň senior kurátor Zbierok starého umenia SNG v Bratislave. Venuje sa najmä stredovekému sochárstvu a maliarstvu, čiastočne i umeniu a architektúre 20. storočia či otázkam muzeológie a pamiatkovej starostlivosti.

Vstupenky na prednášku je možné zakúpiť  online na tejto webovej stránke, prípadne pred začiatkom prednášky v pokladni Zvolenského zámku. Vstupné: 3,50 €.