Dni európskeho kultúrneho dedičstva tento rok opäť ponúkajú široký výber aktivít po celom Slovensku. Vo Zvolene sa uskutočnia sprievodné podujatia 19. – 20. septembra v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú aktivitou, ktorá vznikla z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Konajú sa každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu a zvýšiť kultúrnu identitu národa. Téma ročníka 2023 je „Living heritage“, v slovenskej verzii „Dedičstvo ži!“DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

POSLEDNÝ PERMONÍK (19. septembra o 10.00 hod – oddelenie náučnej literatúry)

Rozprávanie o záhadných bytostiach s nadprirodzenými schopnosťami. Vstup je voľný.

STREDOVEKÉ NÁSTENNÉ MAĽBY (20. septembra o 16.00 hod – oddelenie náučnej literatúry)

Nástenné fresky v gotických kostoloch Gemera a Malohontu, prezentácia dokumentárneho filmu Erika Prausa Fantastický stredovek so súhlasom RTVS a Memory Film, výstava kníh o stredovekom umení na Slovensku. Vstup je voľný.