Tri originálne scénické pohľady na Jozefa a Hanu Gregorovcov.

Inscenácia TEL3GRAM je tvorivým spojením troch výrazných autoriek a režisérok. Zamerali sa v nej na motívy, ktoré v životoch a dielach oboch osobností zaujali. V troch jednoaktovkách oscilujú medzi históriou, prítomnosťou i budúcnosťou. Názov TEL3GRAM odkazuje práve na toto prepájanie. Telegram v Tajovského dobe slúžil na rýchlu komunikáciu a rovnaký účel dnes plní rovnomenná aplikácia. Telegram prináša to najpodstatnejšie, čo potrebuje byť povedané, a rovnako to robí táto autorská inscenácia. A trojka skrytá v názve odkazuje na spojenie troch jedinečných prístupov.

Inscenácia v komornom priestore Štúdia je určená študentom, pedagógom, záujemcom o osobnosti našich dejín aj priaznivcom plnohodnotného divadla. Dĺžka predstavenia je 90 minút bez prestávky.