Hra o večných otázkach s aktuálnym scénickým podtónom.

Najznámejšie a najskloňovanejšie dielo dramatickej spisby sa ako bumerang s istým časovým odstupom nevyhnutne vracia na javiská v podaní každej generácie – zakaždým s inou optikou, s inými témami, inými akcentmi. Večnosť tohto titulu spočíva v jeho mnoholineárnosti, bohatom spektre symbolov a nekonečných možností reinterpretácie.

Inscenácie Hamlet sa v DJGT režijne ujal umelecký šéf divadla Peter Palik. Práve pod jeho taktovkou má Hamlet potenciál stať sa inscenáciou, ktorá reaguje ako na celospoločenské dianie, tak na regionálnu problematiku a zároveň ťaží maximum z dispozícií jeho hereckých protagonistov. Tematicky sa zameriava na otázky identity, generačných konfliktov, vnútornej ne/rovnováhy individuálnych osobností, mocenské spory, premenlivé vnímanie hodnoty ľudského života, no v neposlednom rade i na tragikomický podtón sebairónie.

Inscenáciu Hamlet uvedie DJGT vo februári aj 27. 2. taktiež so začiatkom o 10.00 hod.