Vtipný a inšpiratívny príbeh o priateľstve a odvahe plniť si sny v každom veku.

Komornú hru so správnou dávkou talianskeho humoru a emócií uviedlo DJGT pri príležitosti životných jubileí dvoch nestorov jeho umeleckého súboru. Protagonisti inscenácie Štefan Šafárik a Vladimír Rohoň dvojnásobne potvrdzujú výrok, že vek je len číslo. Hrdinovia hry Stefano a Vincenzo v ich podaní sú reprezentantmi „dobrého ročníka“ a vytrvalými vyznávačmi životného espritu.

Vrstevnatosť inscenácie tvoria dômyselné dialógy postáv, nechýbajú ani dramatické situácie popretkávané vtipnými bonmotmi, či láskavým humorom. To všetko v sprievode podmanivých talianskych evergreenov v podaní šarmantnej Dominiky Výrostek Misárovej, ktorá stvárňuje postavu Ambry.

Aktuálna úprava režiséra Petra Palika vychádza z hry Alda Nicolaja Dvaja na lavičke v preklade Blahoslava Hečka, ktorú už v roku 1980 v DJGT úspešne režíroval Martin Peterich. Tento titul aj z dnešného pohľadu ponúka zaujímavú sondu do spletitých medzigeneračných vzťahov a trefne otvára početné aktuálne otázky, pričom ako predpoklad vzájomnej ľudskej koexistencie ponúka predovšetkým vzájomnú toleranciu a humor vo všetkých jeho podobách.