Strhujúca cesta nekonvenčnej regionálnej legendy.

Životný príbeh ikonického fotografa Deža Hoffmanna je strhujúcim opusom plnom hudby, piesní, choreografií, epických výjavov a odkazov na legendárne udalosti v troch časových líniách. Veľké obsadenie doplnené študentami a študentkami AU BB predstavuje nápadito a plnokrvne výnimočné momenty 20. storočia, ktoré zachytil svojim fotoaparátom práve Dežo Hoffmann. Narodil sa v roku 1912 v Banskej Štiavnici a jeho fotografická tvorba mu priniesla celosvetového uznanie.

Režisér Patrik Lančarič sa tejto výnimočnej osobnosti venoval už v dokumentárnom filme, za ktorý získal prestížnu Cenu Slnko v sieti. Aj preto sa DJGT pri myšlienke pretaviť tento príbeh o legende z  banskobystrického regiónu do javiskového diela rozhodlo osloviť práve tohto etablovaného tvorcu. Patrik Lančarič absolvoval počas vzniku dokumentu Dežo Hoffmann – fotograf Beatles nespočetné množstvo sedení nad archívnymi materiálmi, stretnutí a rozhovorov s pamätníkmi, ktorí mali možnosť tohto význačného fotografa stretnúť osobne.

Dežo Hoffmann prešiel kariérnou cestou od vojnového reportéra v španielskej občianskej vojne až po fotografa hviezd ako Elvis Presley, Marilyn Monroe, Elton John či práve The Beatles, pri ktorých stál už na samom počiatku ich hviezdneho vzostupu. Jeho príbeh je príkladom osudu plného paradoxov, prekvapení, absurdných zvratov doby, ale aj nezabudnuteľného talentu, charizmy a pokory. Do divadelnej podoby preniesol Hoffmannovu strhujúcu životnú cestu autor Peter Pavlac a v troch časových rovinách ponúka pohľad nielen na príbeh nekonvenčného fotografa, ale aj na príbeh jeho fotografií jedinečných dodnes.