V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra sa 1. júna o 10.00 h a následne aj o 13.00 h uskutoční ilustračná tvorivá dielňa s ilustrátorkou detských kníh Nikolou Aronovou. Podujatie je organizované v rámci cyklu Deti hurá do čítania z projektu  Knižnica pre ľudí 2.

Cieľom projektu je zvýšiť záujem detí a mládeže o čítanie a popularizácia pôvodnej slovenskej literárnej tvorby pre deti. Živé stretnutia s autormi a ilustrátormi kníh pre deti boli zvolené ako najvhodnejšia forma pre naplnenie uvedených cieľov. Tvorivá dielňa s ilustrátorkou Nikolou Aronovou je pokračovaním tohtoročného cyklu Deti hurá do čítania.