Referendum o americkej základni v Sliači, ktoré sa konalo vlani na jeseň, bolo z pohľadu tamojšej samosprávy vyhlásené v súlade so zákonom.

Podľa vedenia mesta to nenamieta ani prokurátorka, ktorá v týchto dňoch vydala pre nesúlad so zákonom protest proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN), na základe ktorého sa konalo miestne referendum.

„To, že máme opraviť niektoré ustanovenia daného VZN nemá žiadny vplyv na už vyhlásené referendum,“ povedala pre TASR primátorka Sliača Ľubica Balgová. Podľa nej prokuratúra nevyhlásila toto VZN za „neplatné ex tunc, t. j. od samého začiatku“, ale žiada len zosúladiť niektoré jeho ustanovenia s platným právnym stavom.

Prokurátorka navrhla napadnuté ustanovenia zrušiť a nariadenie zmeniť tak, aby bolo v súlade so zákonom. Mestské zastupiteľstvo v Sliači musí najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora o ňom rozhodnúť. Ak zastupiteľstvo protestu nevyhovie, podá prokurátorka okresnej prokuratúry žalobu na správny súd.

Sliač referendum vyhlásil na základe petície, ktorú podpísalo v čase ratifikácie zmluvy medzi SR a Spojenými štátmi americkými 1343 (31 percent) obyvateľov Sliača. Väčšina hlasujúcich v referende bola proti zriadeniu americkej vojenskej základne na jeho území. Z 1513 voličov, ktorí sa na referende zúčastnili, takto hlasovalo 1127 občanov, čo je takmer 75 percent všetkých zúčastnených voličov.

Výsledok referenda v Sliači neznamená podľa v súčasnosti dočasne povereného ministra obrany SR Jaroslava Naďa (OĽANO) nič pre Slovensko, vládu, rezort obrany ani mesto Sliač. Deklaroval, že americká základňa na miestnom letisku nebola, nie je a nebude. Referendum v Sliači bolo podľa rezortu obrany predvolebnou kampaňou.