Regionálna správa ciest, ale aj dopravné spoločnosti zabezpečujúce medzimestskú hromadnú dopravu. To je aktuálne hlavný objekt záujmu novozvoleného predsedu kraja, ktorý tu vidí najväčšie rezervy v hospodárení banskobystrického VÚC.

Marian Kotleba, tlacova konferencia BBSK, 23.1.2014„Za prvých dvadsať dní sme identifikovali dva najväčšie problémy. Je to autobusová doprava a regionálna správa ciest,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda BBSK Marian Kotleba. Tieto oblasti chce aktívne riešiť s ohľadom na 40-miliónovú zadĺženosť kraja, pre ktorú sú aktuálne prehodnocované aj investičné projekty. „Druhý deň po nástupe do úradu mi prišiel list, kde nám predstavitelia jedného z dopravcov oznamujú nárast záväzkov za minulý rok o 8,2 milióna eur. Každým mesiacom zadĺženosť kraja narastá a musíme z tejto situácie hľadať východisko,“ povedal župan.

Jasnejšie je riešenie v prípade Banskobystrickej regionálnej správy ciest, ktorá je priamo spoločnosťou kraja. Tu už nové vedenie župy začalo s aktívnymi krokmi a vymenilo jej predsedu predstavenstva. Dôvodom zmien a ďalšej angažovanosti v zefektívnení chodu spoločnosti, je podľa Kotlebu pochybné hospodárenie v nedávnej minulosti: „Mám vypracované trestné oznámenie pre podozrenie z porušovania povinnosti pri správe verejného majetku. Došlo k nim napríklad pri obstarávaní techniky a podľa našej prvotnej analýzy, došlo ku škode 1,7 milióna eur v neprospech kraja,“ uviedol Kotleba.

Marian Kotleba, tlacova konferencia BBSK, 23.1.2014„Do BBRSC idú z rozpočtu obrovské prostriedky. Pri nákupe kolesovej techniky bol rozdiel, medzi doporučovanou cenou od predajcu a obstarávacou cenou, štrnásťtisíc dvesto eur bez dane. Nákup tejto techniky sa od doporučenej ceny líšil o 102-tisíc eur. V ten istý deň bolo uzavreté obstarávanie obdobným spôsobom s druhou firmou, ktorej majiteľ bol ten istý, ako tejto dotknutej firmy. Keď v obchode stojí zápalka päť korún a pri obstarávaní s jedným uchádzačom budete zápalku kupovať za šesťpäťdesiat, BBSK v tom vidí obrovskú rezervu,“ doplnil hovorca kraja Miroslav Belička. Podobne poukázal aj na obstarávanie posypovej soli, kde kraj pristúpil k zrušeniu tendra, pretože podľa Beličku mala BBRSC obstarať soľ výrazne drahšie, než je priemerná cena.

V reakcii na vyjadrenia nového vedenia kraja bývalý predseda predstavenstva BBRSC Ján Butkovský i predošlý župan Vladimír Maňka, všetky obvinenia odmietli. „Najlepšie bude, keď to trestné oznámenie dá, preskúma sa a ukáže sa, ako to naozaj je,“ povedal Maňka pre tlačovú agentúru SITA.