Vo Zvolene v týchto dňoch prebieha rezbárske sympózium. Témou je história Uhorska. Na Pustom hrade môžu pribudnúť štyri sochy uhorských kráľov a jedna svätá Alžbeta. Všetky v nadživotnej veľkosti.  

Rezbárske sympózium je iniciatíva Priaznivcov Pustého hradu o. z. a Lesného podniku mesta Zvolen. „Piati rezbári z celého Slovenska sa zišli práve pod Pustým hradom, aby z dreva vyrezali sochy kráľov v nadživotnej veľkosti. Chceme tak opäť zatraktívniť areál Pustého hradu,“ vysvetľuje viceprimátor Jaroslav Stehlík a člen združenia.

Ide o sochy kráľov, ktorých osobnosti súvisia aj s históriu hradu. Rezbár Ján Palko zo Štiavnika pracuje na soche Ondreja III. „Nebol to veľmi vydarený kráľ, organizoval niekoľko vojnových výjazdov do Holíča a väčšinou nebol úspešný,“ smeje sa rezbár z Kysúc, ktorého oddávna zaujíma história.

„Rezbári sa musia zaoberať históriou, pretože rôzne motívy čerpajú práve z minulosti,“ vysvetľuje najmladší zo skupinky rezbárov Milan Kuchťák z Mútnej. On stvárňuje najvýznamnejšieho z panovníkov Bela IV. „Vraj dodnes platia niektoré z jeho zákonov,“ vysvetľuje mladý rezbár, ktorý sa rezbárstvu venuje už 20 rokov. Rezbárstvo aj študoval. „Je to náročná práca, rezbár má na začiatku pred sebou len kus dreva a nevie, čo ho čaká,“ vysvetľuje.

Veľké kusy dubového dreva sa v rukách šikovných umelcov postupne menia na postavy s tvárou a gestami. Rezbári budú pod Pustým hradom pracovať celý týždeň. Okrem Odreja III. vznikne socha Bela IV, Ladislava IV.Kumánskeho, Ondreja II. a svätej Alžbety, dcéry Ondreja III.