Práce na odstraňovaní zárastov v podhorských lokalitách okrajovej časti Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana pokračujú. Ide o preventívne opatrenie v miestach so zvýšeným výskytom medveďa hnedého. TASR to potvrdila Miriam Turayová zo Správy CHKO Poľana vo Zvolene.

Pripomenula, že prvou prečistenou bola detvianska lokalita Stavanisko. Ide práve o miesto, kde postrelili medvedicu pri snahe o jej eutanázovanie ako pre človeka nebezpečného jedinca. Aktuálne podľa nej pracujú v lokalite Dolná Chrapková. „Nasledovať budú postupne podľa počasia a aktuálnej situácie v teréne lokality Skliarovo, pod Močidlianskou skalou a Dubinka,“ spresnila.

Primátor Detvy Branislav Baran poznamenal, že zarastené plochy čistia preto, aby sa zver dlhodobo nezdržiavala medzi lesom a obydliami. „V zárastoch sa nachádza úkryt a pokoj. Kým sa však selektívne nebude redukovať aj zver, len vyčistenie tomu nezabráni,“ konštatoval. Povedal, že súčasné opatrenia by však mohli prispieť k zníženiu návštev zvierat vo dvoroch rodinných domov pod Poľanou.

Presný výber lokalít zabezpečil tím lesníkov zo Správy CHKO Poľana. Urobili to tak, aby zabezpečili optimálne podmienky manažmentu krajiny so zachovaním rôznorodosti biotopov a zachovaním hniezdnych možností avifauny Poľany. „Presvetlením priestoru sa rozšíri areál pre prirodzený výskyt druhov viazaných na lúky a pasienky. Udržateľnosť zásahu je plánovaná tak, aby bolo možné zabezpečiť následné pasenie a kosenie,“ doplnila Turayová.

Ako dodala, práve mimohniezdne obdobie do polovice marca je ideálnym časom na takýto manažment. „Na zväčšenej výmere cenných podhorských lúk zostanú stáť solitéry stromov, ktoré ocenia najmä vtáky hniezdiace v otvorenej krajine ako napríklad vzácny škovránok stromový,“ ukončila.