Podľa Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici z analýzy údajov od pediatrov i lekárov prvého kontaktu z nášho kraja vyplýva mierne zvýšenie počtu chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO), ale aj opäť vyšší výskyt chorých na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO).

Aktuálny výskyt ARO je oproti údajom z minulého týždňa vyšší o necelé 3 percentá, dvojnásobne je vyšší výskyt CHPO. V medziročnom porovnaní je chorobnosť na ARO nižšia o 44 percenta a  chorobnosť na CHPO o polovicu.  Hlásenia o chorobnosti zaslalo 51 percent pediatrov a 40 percent všetkých všeobecných lekárov pre dospelých z Banskobystrického kraja.

Počty chorých na ARO sú v absolútnych číslach najvyššie v okresoch Lučenec, Zvolen, Rimavská Sobota a Žarnovica, pričom celkový počet ľudí chorých na ARO je v kraji 792. Prípadov chrípky je najviac v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota. V absolútnych číslach je počet chorých na CHPO v kraji len 50.

Ako upozorňujú odborníci, napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia najmä v súčasnej dobe podceňovať. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím.