Počet obyvateľov mesta Zvolen klesol ku 31. decembru minulého roka pod hranicu 40-tisíc obyvateľov. Za ostatných desať rokov sa znížil o viac než 4-tisíc.

Ako vyplýva z údajov Matričného úradu mesta Zvolen, k 31. decembru 2022 mal Zvolen 39 991 obyvateľov. Z toho bolo 18 755 mužov a 21 236 žien.

Zvolenu vlani pribudlo najmenej obyvateľov za ostatné desaťročia (matrika zverejňuje údaje od roku 1998). Naopak, ubudol druhý najvyšší počet obyvateľov za ostatných 15 rokov. Vlani prišiel Zvolen o 1 165 obyvateľov. Najvyšší počet ubudol v roku 2021, bolo to až 1266 ľudí, kedy sa pod pokles počtu obyvateľov na celom Slovensku podpísali aj priame a nepriame dopady pandémie.

Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 v meste žilo v momente sčítania 40.637 obyvateľov, z toho 52,76 percenta žien a 47,24 percenta mužov. Ide o počet všetkých ľudí, ktorí v meste podľa sčítania žili, nielen priamych obyvateľov mesta evidovaných matričným úradom. Najväčšou skupinou u mužov boli obyvatelia vo veku 43 rokov, u žien vo veku 66 rokov. Najviac obyvateľov, 39,68 percenta, sa prihlásilo k rímskokatolíckemu vyznaniu.

Novorodencom dávali mená ako Samuel či Nina

V uplynulom roku sa vo Zvolene narodilo 1124 detí, čo bolo o 71 menej ako rok predtým. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Martin Svatuška.

Pripomenul, že najobľúbenejšími chlapčenskými menami boli Samuel, Ján, Jakub, Michal, Tomáš a Adam. „U novonarodených dievčat prevládali mená Nina, Sofia, Nela a Hana,“ spomenul.

Ako dodal, v roku 2022 vstúpilo vo Zvolene do manželského života 215 párov, 55 z nich si zvolilo cirkevný sobáš. „Naopak 106 párov sa rozhodlo svoj manželský zväzok ukončiť,“ podotkol. Celkovo bolo vlani vo Zvolene 636 úmrtí, čo bolo o 266 menej ako v roku 2021.