Epidemiológovia v Banskobystrickom kraji v 39. kalendárnom týždni zaznamenali výraznejší vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a hlavne chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO).

Podľa analýzy hlásení 60 percent lekárov pre deti a dorast a 46 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji možno konštatovať, že výskyt ARO v tomto regióne stúpol v porovnaní s uplynulým týždňom o 35 percent,  výskyt chrípky a jej podobných ochorení až o 80 percent.

Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v analyzovanom týždni v okrese Rimavská Sobota (435), Zvolen (387), Žiar nad Hronom (277) a Žarnovica (249). Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Žiar nad Hronom a Poltár. Chorí sú predovšetkým občania v produktívnom veku a seniori.

V súvislosti s vývojom chorobnosti, ako aj súčasnou situáciou s koronavírusom odborníci opätovne upozorňujú, že je potrebné vo zvýšenej miere venovať sa preventívnym opatreniam. Podľa lekárov by sme tiež mali zvážiť očkovanie proti chrípke, ktoré odporúčajú absolvovať práve v októbri, prípadne novembri.