KRPZ v BB, foto: il. | 26.8.2011

Počas leteckých dní sa pripravte na dopravné obmedzenia

Počas Medzinárodných leteckých dní na Sliači, bude dňa 27. a  28. augusta 2011 v čase od 7:00 do 20:00 hodiny, uzavretá cesta I/69 v úseku od križovatky pri Mestskom úrade na Sliači po križovatku do Vlkanovej.Premávka bude obojsmerne vedená po obchádzkovej trase, po cestách III. triedy, cez obce Veľká Lúka,  Hronsek a Vlkanová. Návštevníci leteckých dní môžu využiť záchytné parkoviská, ktoré budú vyznačené.  Žiadame vodičov, aby sa dôsledne riadili  prenosným dopravným značením, pokynmi policajtov a usporiadateľov.