Sieť nemocníc a polikliník ProCare a Svet zdravia, ktorá patrí pod finančnú skupinu Penta, predá päť zdravotníckych zariadení v Banskobystrickom kraji skupine Agel. Medzi nimi napríklad aj polikliniku (bývalú železničnú) vo Zvolene či banskobystrické Mammacentrum sv. Agáty.

„Našou prioritou ostáva prevádzka nemocníc a polikliník v regiónoch západného, východného a južného Slovenska, kde vidíme ďalšie príležitosti pre rast a významné investičné projekty,“ uviedol Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

ProCare a Svet zdravia je najväčšia súkromná sieť 17 nemocníc a 13 polikliník na Slovensku. Zamestnáva vyše 10-tisíc pracovníkov a zdravotnú starostlivosť poskytuje v spádovej oblasti vyše dvoch miliónov obyvateľov. V Bratislave sieť dokončuje koncovú nemocnicu Bory, ktorá plánuje spustiť svoju prevádzku v marci 2023.

Sieť patriaca pod skupinu Penta sa teraz dohodla so zdravotníckou sieťou AGEL na predaji piatich pracovísk banskobystrického regiónu. Konkrétne sa to týka nemocníc v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici a polikliník v Žiari nad Hronom a vo Zvolene.

Celá transakcia podlieha ešte súhlasu Protimonopolného úradu SR. Definitívne prevzatie sa predpokladá do konca roka 2022. Výšku transakcie sa obidve strany rozhodli nezverejňovať.

Zvolenská poliklinika sídli na ulici J. Jiskru v bývalej administratívnej budove postavenej v roku 1993, ktorá bola v roku 2000 prebudovaná pre účely polikliniky. O rok neskôr k nej boli pristavané aj budovy rehabilitácie a trafostanice.

Poliklinika je v areáli prevádzkovaná na základe nájomnej zmluvy, ktorá platí do decembra 2022 s možným pokračovaním. Vlastníkom budovy sú stále Železnice Slovenskej republiky, ktoré sa objekty snažia odpredať od roku 2019. Naposledy, v marci tohto roku, bola vyvolávacia cena určená na 2,24 milióna eur. Aktuálne informácie o priebehu potenciálneho predaja nehnuteľnosti nie sú známe, vlastníkom sú naďalej ŽSR.

„Snažíme sa v každom našom zariadení vybudovať centrum excelentnosti v niektorej zo špecializácii. Našou ambíciou je prinášať inovácie, naštartovať  a rozvíjať telemedicínu, elektronické zdravotníctvo  a využiť skúsenosti a možnosti v rámci oboch krajín.  Prevzatie pätice zdravotníckych zariadení v rámci regiónu stredného Slovenska je z našej strany logickým krokom v tejto snahe s cieľom využiť ich potenciál tak medicínsky ako aj personálny,“ doplnil k tomuto kroku predseda predstavenstva AGEL Michal Pišoja.

Skupina pôsobí vyše 30 rokov v Česku a na Slovensku. V našom regióne prevádzkuje napríklad zvolenskú nemocnicu. Celkovo prevádzkuje takmer tri desiatky zdravotníckych zariadení a ďalších vyše 70 spoločností.