Na sídlisku Zlatý potok sa pri novopostavenom Lidli nachádza stará budova bývalej strednej školy. Rovnako ako schátraná základná škola v Môťovej aj budova Stredného odborného učilišťa a učilišťa (SOUaU) s internátom je už niekoľko rokov v dezolátnom stave a občasným prístreškom pre bezdomovcov.

Čitateľka, ktorá nechcela byť menovaná nám povedala: „Tu na Zlatom potoku je opustená škola a internát a pri nich je opustená garáž, ktorú už rok obývajú bezdomovci a psy. Potrebu vykonávajú do tečúceho potoka. Sú tu porozbíjané okná, internát je opustený a zarastený, vo vnútri už aj horelo. Nahlasovali sme to na Mesto približne pred dvomi rokmi. Vysokoškoláci bývajú na privátoch a tu mohli pokojne bývať, keby to majitelia udržiavali. Chátra to. Aj toto sa rozkradne a potom to budú predávať.“

Ako nás informoval konateľ realitnej kancelárie, ktorá dané budovy už dva roky predáva: „Budova bývalej SOUaU je v rukách súkromnej spoločnosti, ktorá má projekty na rekonštrukciu na byty, avšak váha, či budovy sa budú naďalej predávať ďalším záujemcom, alebo sa do toho pustia a zrekonštruujú ich. Je otázkou pár mesiacov, ako sa vyjadria.“

Odbory boli presunuté v roku 2005 do priestorov Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej vo Zvolene, kam presunuli aj detašované pracovisko SOUE v Banskej Bystrici a bolo sem pričlenené aj SOU stavebné a poľnohospodárske. Okrem priestorov na Zlatom potoku, ktoré zostali nevyužité rovnakým spôsobom zostali ľudoprázdne aj novopostavené prietory pri ŽOS Zvolen, ktoré mali slúžiť na odborný výcvik. Ako sa na stránkach SOŠ technickej píše: „Od 1.júla 1991 sa SOUŽ stalo príspevkovou organizáciou. Jej zriaďovateľom sa stalo Federálne ministerstvo dopravy v Prahe. Novému vedeniu školy za účinnej pomoci zriaďovateľa, sa podarilo v rokoch 1992 – 93 získať a zrekonštruovať novú budovu školy a internátu, čím sa v značnej miere zlepšili podmienky vzdelávania žiakov.“ Tým sa myslí dnes už chátrajúca budova školy a internátu na Zlatom potoku.

„Po vzniku Slovenskej republiky 1.januára 1993 bola škola riadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Od 1.júla 2002 je našim zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj. V súčasnosti je dokončený nový areál praktického vyučovania, ktorého hlavná časť je našim študentom prístupná od 1.septembra 2002. Naša škola sa týmto zaradila medzi najlepšie vybavené stredné školy v regióne.“ Avšak v roku 2005 prišli zmeny a priestory zostali opustené. Financie boli za desaťročie použité na rekonštrukciu školy, internátu a stavbu dielní, aby ich teraz opäť niekto rozkradol a zničil.