V posledných dňoch sa viacerými mestami a obcami Banskobystrického kraja prehnala dažďová smršť. Zaplavila komunikácie, v niektorých lokalitách pivničné a suterénne priestory, záhrady, verejné priestranstvá, či individuálne vodné zdroje. „Z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov si odstraňovanie následkov zaplavenia vyžaduje vykonanie mnohých opatrení zo strany miest a obcí, majiteľov budov, odborných inštitúcií, ale i občanov samotných. Cieľom je znižovanie zdravotných rizík a predchádzanie poškodení zdravia a vzniku a prenosu ochorení“, upozorňuje hlavná odborníčka hlavného hygienika SR v odbore hygieny životného prostredia, vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Kvetoslava Koppová. Táto inštitúcia pri odstraňovaní následkov povodní – čo sa týka pitnej vody, odporúča na pitie i varenie používať len vodu, ktorej kvalita je spoľahlivo overená. Obyvatelia miest a obcí ktorí sú zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu a jeho prevádzka nebola narušená, či nedošlo k znehodnoteniu vody, ju naďalej môžu používať na všetky účely. Vodu z vlastných studní je možné používať na pitné účely až po vyčistení a vydezinfikovaní zdroja a overení kvality vody laboratórnym rozborom. Čo sa týka potravín, všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé. Aj keby boli len čiastočne zaplavené a ďalej by rástli, nemožno ich v žiadnom prípade bez posúdenia príslušného RÚVZ konzumovať. O ich použití na kŕmenie zvierat musí rozhodnúť miestne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa. Ovocie na stromoch a kríkoch, ktorého sa povodňová voda priamo nedotkla, možno jesť len po dôkladnom umytí pitnou vodou. „Nesmú sa jesť ani potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalom a bahnom, s výnimkou potravín hermeticky balených v skle, kovových obaloch, vrátane potravín hermeticky uzatvorených v tuhých plastových obaloch, pokiaľ však nejavia známky poškodenia. Tie je však potrebné pred ich opätovným použitím očistiť a dezinfikovať. Nemožno používať potraviny so zjavne poškodenými papierovými etiketami, resp. ktoré sú úplne bez etikiet“, odporúča MUDr. Koppová.

Odborníci sa vyjadrili aj k zásadám vysúšania domov, či bytov. V miestnostiach je potrebné urobiť prievan otvorením okien a dverí, ak je možné, treba použiť ventilátory a teplovzdušné ventilátory. Občania však musia byť opatrní pri používaní benzínových teplovzdušných agregátov vo vnútri domu alebo bytu – môžete sa priotráviť splodinami ( oxid uhoľnatý!!). Pri upratovaní a dezinfekcii domu je potrebné odstrániť všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím vodou. Odstrániť je treba tiež akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál – tapety a všetko, čo samo odpadáva- napríklad omietky na stenách). „Než začnete s dezinfekciou akéhokoľvek povrchu, zoznámte sa dôkladne so spôsobom riedenia použitého dezinfekčného prostriedku podľa návodu, potom si natiahnite gumové rukavice. Nábytok, podlahy, steny, nádoby (riad), dopravné prostriedky dezinfikujte 2 percentným roztokom Chloraminu T (alebo iným vhodným dezinfekčným prostriedkom), ktorý pripravíte rozpustením 8 vrchovatých polievkových lyžíc v 10 litroch vody. Použiť možno aj SAVO (1liter SAVA naliať do 10 litrov vody). Nechajte pôsobiť najmenej 30 minút, optimálne je nechať roztok na ošetrených povrchoch zaschnúť. Dezinfikované predmety prichádzajúce do styku s potravinami nezabudnite opláchnuť pitnou vodou, rovnako napr. aj hračky“, uvádza konkrétne postupy MUDr. Koppová. Dodáva, že je potrebné dezinfikovať aj odpadové sifóny a žumpy. Odporúča sa použiť 5- percentný roztok Chloraminu T (20 vrchovatých polievkových lyžíc na 10 litrov studenej vody), alebo odpad zaliať neriedeným roztokom SAVA. Na dezinfekciu obsahu žúmp je dobré použiť 1 kg chlórového vápna na 1m3obsahu žumpy. Po skončení upratovacích činností sa odporúča ruky dezinfikovať jednu minútu v 0,5 percentnom roztoku Chloraminu T. Roztok sa pripraví rozpustením dvoch polievkových lyžíc prášku v desiatich litroch vody.