Vo Zvolene sa po prvýkrát uskutoční verejné plavecké podujatie pre širokú verejnosť, na ktorom si môžu prísť skúsenejší i menej skúsení plavci prísť zmerať navzájom svoje sily, či zaplávať len tak pre radosť.

Zvolenská Plavecká 12-hodinovka, sa uskutoční v priestoroch Mestských kúpeľov v piatok 4. novembra od 8.00 do 20.00 h. Dopoludňajší čas bude vyhradený pre žiakov základných a stredných škôl, popoludní je potom vítaná široká verejnosť. Vstup je voľný, podmienkou je ale zapísanie sa a zaplávanie minimálne 50 metrov, teda dvoch dĺžok zvolenského bazéna. Každý účastník potom odíde s diplomom, na ktorom bude mať i svoj zaplávaný čas.

Podujatie organizuje Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum v spolupráci s občianskym združením Slovenský šport a CVČ Domino.