Na oficiálnych stránkach mesta Zvolen bol zverejnený návrh nových cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy, z ktorého vyplývajú nasledujúce potenciálne úpravy trás liniek či návrhy na zrušenie niektorých spojov. 

Zmeny sa v najväčšej miere dotknú obyvateľov sídlisk Sekier a Lipovec, pre ktorých úprava autobusových liniek MHD bude znamenať predĺženie cesty do práce, školy či k lekárovi. Nosné linky č. 5, 7 a 9 by mali byť totiž trasované tak, že prepoja obidve sídliská. Táto úprava predpokladá okrem iného napríklad aj zrušenie zastávky Záhonok. V dôsledku tejto zmeny stratia súčasné linky č. 16, 17, 19 a 22 svoje opodstatnenie a sú navrhnuté na úplné zrušenie. Zároveň budú linky č. 5 a 9 posilnené. Novovytvorená linka č. 17 bude smerovať od zastávky Sekier, hájovňa k objektu nákupného centra EUROPA SC a bude premávať štyrikrát denne. Posilnená bude aj linka č. 6 v úseku Autobusová stanica – Podborová. Celkovo predkladaný návrh počíta so zrušením štyroch liniek a so znížením počtu autobusov o jeden, s čím súvisí aj predpokladané zníženie kilometrických výkonov o 33 244 km za rok.

Navrhované úpravy vstúpia do platnosti najskôr 9. decembra 2012, keď vstúpia do platnosti aj pripravované zmeny grafikonov v železničnej osobnej doprave.

Zvolenčania môžu všetky pripomienky a návrhy k predkladaným zmenám cestovných poriadkov MHD vyjadriť do 31. augusta 2012 na MsÚ Zvolen.