Na námestí Zvolena prebieha jedna etapa rekonštrukcie za druhou, mnohé ďalšie etapy sa plánujú a taktiež sa prerábajú priľahlé ulice námestia za nemalé peniaze. Vo Zvolene sa stalo samozrejmosťou či pravidlom, že jeho okrajovým častiam a sídliskám sa nevenuje toľko pozornosti ako jeho centrálnej časti. Hoci najviac obyvateľov Zvolena býva na sídliskách Západ, Sekier – Môťová, a Zlatý Potok, nedostáva sa im primerané množstvo finančných prostriedkov z mestskej pokladne.

12052014189Obyvatelia týchto mestských častí sú pritom najväčším prispievateľom peňazí vo forme daní do rozpočtu mesta. Jednu z najvyšších sadzieb na dani z nehnuteľnosti majú samostatne stojace garáže. V III. daňovej zóne mesta Zvolen, teda aj na troch najväčších sídliskách je to 0,912 € za m2. A práve majitelia garáží vo Zvolene sú najviac ukrivdení vo vybavenosti infraštruktúry a zanedbávaní počas zimnej údržby prístupových ciest. Najväčšie garážové zástavby na Zlatom Potoku, Sekieri a Podborovej stoja v meste Zvolen už tri a niektoré dokonca štyri desaťročia. Z detských čias si veľmi dobre pamätám ich výstavbu najmä na Sekieri a Bukovinke. V jeden pekný slnečný jarný deň som si urobil prechádzku po spomenutých najväčších sídliskách vo Zvolene a osobne spočítal počet garáží v najväčších garážových zástavbách na uliciach Prachatickej, Rázusa, Okružnej, Poničana, Bánika, Jazmínovej a Mojmírovej.

Celkový počet narástol cez viac ako 1700 garáží. Pri priemernej ploche jednej garáže 19 m2 a vyššie spomenutej sadzbe na dani, v tejto dobe zaplatia majitelia garáží ročne viac ako 30 000 € do mestského rozpočtu. Pri ďalšom spočítaní počtu rokov od výstavby garáží po súčasnosť už každý čitateľ ľahko zistí, že dane majiteľov garáží v našom meste boli za celé desaťročia použité na všetko možné iné, len nie na vybudovanie prístupových ciest či verejného osvetlenia. Takmer všetky prístupové cesty ku garážam sú iba z ujazdeného makadamu, či štrku a jamy svojpomocne zasypané stavebným odpadom. Po zotmení alebo zavčas rána pred svitaním, má mnoho majiteľov garáží strach prísť do svojej garáže pre auto, pretože je v týchto miestach takmer úplná tma.

P1010032To je práve tým vhodným miestom pre ukrývanie sa pochybných osôb či požívateľov alkoholu a drog. Niekoľko násobné zabezpečenie garážových brán zámkami svedčí aj o návštevách zlodejov týchto nehnuteľností. Snáď by pomohla častejšia prevencia mestskej polície v týchto lokalitách, no to by ale nemohla venovať toľko času kontrole plateného parkovania v okolí námestia. Nedôsledná zimná údržba prístupových ciest v garážových zástavbách takmer pravidelne každú zimu vyženie autá z garáží pred paneláky na sídliská. Je to preto, lebo väčšina garáží je postavených na svahu a pokiaľ si ich majitelia svojpomocne sneh v zime neodhádzali, zostalo im iba beznádejné čakanie na odmäk snehu, aby sa ku svojim garážam znovu autom dopravili.

Možno sa budú zdať niekomu moje riadky ako bohapusté konštatovanie nad problémom, ktorých je okolo nás stále viac a viac. Možno je to ďalšie boľavé miesto v správe mesta Zvolen na ktoré sme si časom zvykli. Ja som však presvedčený, že si mnoho majiteľov garáží vo Zvolene uvedomí, akú povinnosť si celé desaťročia mestská samospráva neplnila a ako tento problém prehliadala a zanedbávala. Spočítať všetky samostatne stojace garáže vo Zvolene by chcelo veľké úsilie, ale jednoduchá matematika napovie, že daňové poplatky sú určite vyššie. Škoda len, že sa občanom nedostane aj adekvátnej starostlivosti o základnú infraštruktúru aj v okrajových častiach Zvolena.