vodné dielo slatinka náhľadZdruženie Slatinka v uplynulých dňoch zverejnilo na svojej internetovej stránke petíciu za vyradenie vodného diela Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných stavieb. Štát zatiaľ na projekt výstavby minul viac ako 10 miliónov eur.

„Vodné dielo Slatinka nie je verejnoprospešná stavba!“, tak znie úvodná veta výzvy poslancom a predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja, v ktorej Združenie Slatinka žiada vyradenie vodného diela zo zoznamu verejnoprospešných stavieb.

Kauza „Slatinka“ sa ťahá už presne 60 rokov. Počas tohto obdobia kedysi životaschopná dedina prešla úpadkom. Okrem toho, že je už niekoľko desaťročí obmedzené využívanie 12 kilometrov dlhého údolia rieky Slatiny, doteraz nie je jednoznačný ani účel stavby, ani jej cena. Naisto sa vie len to, že má ísť o akumulačnú nádrž na úžitkovú vodu. Kto však bude vodu odoberať, ostáva záhadou.

Minulý rok Európska komisia vyhovela pripomienkam občanov a odmietla financovať výstavbu vodného diela Slatinka z eurofondov od roku 2014 na najbližších 6 rokov. Podľa odporúčaní komisie má Slovensko financie investovať do podpory tzv. zelenej infraštruktúry, pomocou ktorej by mestá a obce mohli vyriešiť problémy so zadržiavaním a znovupoužívaním dažďovej vody a taktiež vyčleniť územia, kam sa môže voda rozliať pri povodniach bez toho, aby ohrozila majetok.

slatinka ilustracne vodne dieloVodné dielo Slatinka, pôvodne zaradené v územnom pláne kraja z roku 1998 ako stavba,  sa bez akýchkoľvek zdôvodnení zmenilo na verejnoprospešnú stavbu. Združenie Slatinka vidí za touto zmenou jednoznačný vlastnícky a podnikateľský záujem, pretože, ako uvádza v petícii, nie je možné, aby sa vodné dielo, ktorého účelom je zabezpečenie potrieb súkromných odberateľov vody, definovalo ako verejnoprospešná stavba.

Petičné hárky môžu občania s trvalým pobytom v banskobystrickom kraji podpísať a doručiť ich Združeniu Slatinka najneskôr do  25. 2. 2014. Pod petíciu sa zatiaľ podpísalo takmer 500 ľudí.

Všetky články k téme VD Slatinka nájdete tu…