Po piatich rokoch práce uzrelo svetlo sveta dielo „česko-slovenského“ autora Petra Jaďuďa, kniha s názvom Cesta raka. Rodák zo Zvolena momentálne žijúci v Prahe ju prišiel pokrstiť do Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Ako krstného otca si prizval svojho dlhoročného priateľa a vynikajúceho jazzmana Petra Lipu. Ten si na krst odbehol pred vystúpením, ktoré mal večer v neďalekej Banskej Bystrici. Knihu pokrstili šampanským v stredu 5. októbra 2011.

Miesto krstu knihy nebolo vybrané náhodne. Dej knihy sa totiž začína priamo vo Zvolene.  Na priblíženie knihy si dovolím použiť slová autora. „Je to príbeh človeka, ktorý vyrastal v reálnom socializme, ale žiť musí v nereálnom kapitalizme. Musí pochopiť, že veľa zásad, v ktorých bol vychovávaný, už nie je celkom platných. Sú iné zásady, s ktorými sa musí stotožniť a kniha hovorí o tom, čo sa stane, keď človek sa stotožniť odmieta.“ Kniha Cesta raka nie je biografickým dielom, aj keď by sa to niekomu na prvý pohľad mohlo zdať. Podľa autorových slov len asi 40% diela tvoria veci, ktoré sám zažil a príbehy, ktoré mu rozprávali jeho známi a priatelia. Zvyšok je iba autorova fantázia. Autor si však dal záležať na tom, aby sa fakty a dátumy v knihe zhodovali so skutočnosťou. Na to aby vedel dobre opísať prostredie psychiatrickej liečebne sa dokonca zavrel na 3 dni do „blázinca“.

Peter Jaďuď sa narodil vo Zvolene v roku 1958. Žil tu 18 rokov. Študoval strojníctvo, ale čoskoro prišiel na to, že to nie je to pravé orechové. Preto presedlal na ekonomiku a je jej verný dodnes. Písať začal už počas svojho štúdia, nevydal však žiadnu zbierku, keďže stranícke témy ho veľmi nezaujímali. Neskôr písal poviedky a fejtóny. Myšlienka na napísanie knihy sa v ňom rodila dlhšie. A aký bol dôvod na napísanie knihy? „Priamy dôvod neexistuje. Je to taká túžba, popud.“ Po krste svojej prvej knihy už má v hlave ďalší román, ten by sa mal volať Nespravodlivá spravodlivosť