Od vlaňajšieho júna v Nemocnici AGEL Zvolen funguje nový, moderne vybavený urgentný príjem, ktorý zodpovedá úrovni a požiadavkám medicíny tretieho tisícročia. Súčasťou jeho nepretržitej 24 hodinovej prevádzky sú tri ambulancie, triáž pacientov a nové sú aj procesy, ako má pacient postupovať a čo sa s ním po príchode na urgentný príjem deje.

Krok 1 – Na urgentný príjem sa dostaví pacient s akútnym zhoršením zdravotného stavu, kedy sú ohrozené životné funkcie. Môže ho doviezť záchranka, môže byť odoslaný lekárom prvého kontaktu, alebo špecialistom. Na urgentný príjem nepotrebuje pacient odporučenie. Mali by sem však prichádzať len ťažké, neodkladné a akútne stavy, kedy nie je možnosť počkať na vyšetrenie u svojho lekára. Detskí pacienti spadajú pod detskú pohotovostnú službu, resp. detský urgentný príjem II. typu, ktorý realizuje Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Krok 2 – Pacient po príchode na urgentný príjem prechádza triážou – triedením pacientov podľa naliehavosti zdravotných ťažkostí, kde vyškolený personál odoberie od pacienta základnú anamnézu jeho zdravotného stavu, priradí mu prioritu ošetrenia a rozhodne, na ktorej ambulancii urgentného príjmu bude pacient vyšetrený, v akom časovom horizonte a vysvetlí aj všetko, čo bude nasledovať. Pacienti musia rešpektovať uvedené triedenie, podľa ktorého sú prednostne vyšetrení pacienti v ohrození života pred menej naliehavými prípadmi.

Krok 3 – v čase pandémie, vzhľadom na zabezpečenie minimalizácie rizika prenosu ochorenia covid-19  sa na triážnom pracovisku každému pacientovi vstupujúcemu na urgentný príjem robí antigénový test. V prípade zistenia pozitivity testu sa pacient odosiela na vyšetrenie do interného pavilónu –  na  “ tzv. červený urgent „,  kde je vyšetrený lekárom covidového oddelenia so zhodnotením jeho zdravotného stavu  a určením ďalšieho postupu

Krok 4 – Pacient je vyšetrený lekárom príslušnej ambulancie (podľa typu ochorenia je priradený na príslušnú ambulanciu – chirurgická, interná alebo neurologická) a v prípade potreby je pacient zaslaný na vyšetrenie na odborné pracovisko – röntgen, ultrasonograf alebo CT.

Krok 5 – pacient na základe výsledkov vyšetrení je buď prijatý na hospitalizáciu do nemocnice na príslušné oddelenie podľa stanovenej diagnózy, alebo je odoslaný domov s príslušnou medikamentóznou liečbou.

Fakty o urgentnom príjme

Je to pracovisko nepretržitej prevádzky, ktoré pozostáva z pracovníkov triážneho pracoviska, lekárov urgentného príjmu v odbore vnútorné lekárstvo , neurológia a chirurgia vrátane traumatológie a ošetrovateľského zdravotného personálu. Súčasťou urgentného príjmu sú expektačné lôžka. Všetci pacienti, ktorí prichádzajú na urgentný príjem sú rozdelení do jednotlivých tried označených farebne, ktorým prislúcha čas, za ktorý by sa mal pacientovi lekár začať venovať.