Nemocnica AGEL Zvolen je na hranici svojich možností, čo sa týka pandemickej situácie. Za posledné dni zaznamenali výrazné zvýšenie počtu covid pozitívnych pacientov, a to musia riešiť aj výpadok svojich zamestnancov. Zmobilizovali všetky sily, aby sa chod nemocnice podarilo udržať, vedenie nemocnice prijalo viacero organizačných opatrení.

,,Za posledné dni sa naša situácia výrazne skomplikovala. K 12. februáru evidujeme až 72 covid pozitívnych pacientov, ďalších 14 máme suspektných a 7 si vyžadujú, vzhľadom na vážny priebeh ochorenia covid-19, napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ľudmila Veselá. V nemocnici realizovali ďalšie organizačné zmeny, vďaka nim sa rozšíril počet lôžok pre pacientov s koronavírusom na celkový počet 90.

Veľkým problémom je aj vysoký  výpadok zamestnancov, celkovo nemocnici chýba 75 zamestnancov. ,,Z nich 48 má koronavírus  a ďalší 3 sú v karanténe, ďalší zabezpečujú starostlivosť o maloleté deti kvôli neotvoreným školám. Snažíme sa však udržať chod nemocnice, vyskladať služby v rámci všetkých fungujúcich oddelení ako aj vakcinačného centra a mobilného odberového miesta,“ informovala riaditeľka nemocnice a pripojila obrovské poďakovanie všetkým zamestnancom za ich obetavosť a nasadenie pri starostlivosti o pacientov.

V Nemocnici AGEL Zvolen naďalej platia prísne protiepidemiologické opatrenia a zákaz návštev. Po splnení podmienok je možný pobyt otca pri pôrode. Nemocnica realizuje vzhľadom na aktuálnu situáciu len urgentnú zdravotnú starostlivosť, plánované operácie sú odložené.