Zbierka počítačov pre stredoškolákov, ktorú ešte vlani vyhlásil Banskobystrický samosprávny kraj, stále trvá. Zatiaľ sa podarilo počítače odovzdať takmer 150 žiakom. Stále sú však stovky tých, ktorí počítač potrebujú. Pomôcť môžete aj vy.

V situácii bez dostatočného technického vybavenia a stabilného prístupu k internetu, sú stovky stredoškolákov v našom kraji. Tí zostali prakticky odrezaní nielen od vzdelania, ale aj od sociálneho poradenstva či kontaktu so spolužiakmi. Práve preto župa koncom minulého roka prišla s iniciatívou, v rámci ktorej oslovila firmy i jednotlivcov, aby darovali nepotrebné počítače či finančné prostriedky na ich nákup. Vyradenými, no stále funkčnými počítačmi, prispel aj samotný Úrad BBSK.

„V tejto chvíli sú prerozdelené všetky počítače, ktoré sme mali k dispozícii. Obslúžili sme 16 krajských škôl zo šesťdesiatich a počítače sa dostali zhruba k 150 deťom. Stále sú však potrebné ďalšie – prosíme preto všetkých, ktorí vedia s technickým vybavím pre stredoškolákov pomôcť, aby sa nám ozvali,“ vyzval Ondrej Lunter, podpredseda BBSK.

Záujemcovia sa môžu hlásiť na mailovej adrese info@dobrykraj.sk alebo poslať peniaze na transparentný účet SK 82 0900 0000 0051 7440 4163. „Ďakujem všetkým, ktorí už prispeli a ktorí tak plánujú ešte urobiť. Počítače deťom zostanú počas celého ich stredoškolského štúdia, bez ohľadu na to, či budú aj naďalej študovať dištančne, alebo sa vrátia do školy. Verím, že aj takto sa dokážu lepšie pripraviť na svoje budúce povolanie,“ uzavrel Lunter.