Po dlhých rokoch nečinnosti zažiarilo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie Nemocnice AGEL Zvolen v novom svetle. Na konci roka 2023 sa po viac ako polročnej komplexnej rekonštrukcii otvorili vynovené priestory, ktoré pacientom ponúkajú moderné prostredie a samostatnú recepciu. Investícia vo výške 800-tisíc eur z vlastných zdrojov umožnila nielen obnovu, ale aj presťahovanie oddelenia z Polikliniky AGEL Zvolen II do nových priestorov.

Od roku 2010 prevádzkuje Nemocnicu AGEL Zvolen spoločnosť AGEL SK a.s., pričom za toto obdobie pristúpila k menším zmenám fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. Desiatky rokov činnosti si však vyžadovali väčší rekonštrukčný zásah. Potrebu celkovej obnovy oddelenia podporil aj fakt, že od 1. 7. 2023 sa súčasťou Nemocnice AGEL Zvolen stala bývalá Železničná poliklinika na ul. J. Jiskru 8 vo Zvolene, ktorá disponovala samostatným fyziatricko-rehabilitačným oddelením. Pre zabezpečenie optimálneho chodu, lepšiu zastupiteľnosť personálu a využitie prístrojovej techniky sa tieto oddelenia zlúčia vo vynovených priestoroch. Rekonštrukčné práce prebiehali od polovice novembra 2023, oddelenie začína opätovne fungovať vo vynovených priestoroch od 3. júna 2024.

„Rekonštrukciu fyziatricko-rehabilitačného oddelenia sme odštartovali v polovici novembra 2023 a našou víziou bolo ponúknuť pacientom moderné pracovisko s vlastnou recepciou, efektívne využiť kapacity a vytvoriť uzatvorenú čakáreň pre pacientov. Priestory sme vynovili po estetickej stránke, no zároveň sme ich funkčne rozšírili, aby dokázali poskytnúť komfort nielen rehabilitujúcim pacientom, ale aj personálu po zlúčení pracovísk po presťahovaní z Polikliniky AGEL Zvolen II.,“ objasňuje riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.

V minulosti bolo oddelenie tvorené centrálnou chodbou so samostatne oddelenými pracoviskami. Po rekonštrukcii ho nahradil otvorenejší model, ktorý je riadený modernou recepciou a doplnený o pohodlnú čakáreň pre pacientov.

„Po zlúčení s fyziatricko-rehabilitačným oddelením z Polikliniky AGEL Zvolen II. budeme pacientom prinášať komplexné portfólio služieb pohodlne na jednom mieste. V rámci rehabilitácií blízko spolupracujeme aj s oddeleniami nemocnice, či už hovoríme o domove ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitácii starších pacientov, alebo napríklad o gynekologicko-pôrodníckom oddelení a rehabilitácii po pôrode. Od roku 2023 zabezpečuje aj rehabilitáciu pacientov po implantácii trvalých endoprotéz už od pobytu pacienta na lôžku, a to aj vrátane sobôt,“ hovorí Kamil Gregáň, vedúci fyzioterapeut fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Nemocnice AGEL Zvolen.

Pracovisko úzko spolupracuje aj s Centrom pre parkinsonizmus a extrapyramídové poruchy a obnovilo tiež cvičenie Vojtovou metódou pre deti. Pre samoplatcov má v ponuke klasické masáže bez indikácie lekára. Pacienti sa na rehabilitácie a ošetrenia môžu objednávať na novej recepcii od 3. júna aj telefonicky na 045/ 5201 23.

Rekonštrukcia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia je ďalším z projektov, ktoré posúvajú poskytovanú zdravotnú starostlivosť vo zvolenskej nemocnici na vyššiu úroveň. Zvolenská nemocnica dlhodobo pristupuje k obnove jednotlivých budov a oddelení. Počas uplynulého roka sa venovala okrem rekonštrukcie pôrodnice a fyziatricko-rehabilitačného oddelenia aj príprave areálu na výstavbu lôžkovej časti chirurgického pavilónu, ktorý je spolufinancovaný čiastkou 33 miliónov Eur z Plánu obnovy a odolnosti.