Nemocnica Zvolen, ktorá je členom skupiny Agel, dostala do užívania nový osobný výťah. Investíciu vo výške viac ako 38 000 eur realizoval Banskobystrický samosprávny kraj.

Rekonštrukciu osobného výťahu v budove polikliniky uvítal manažment zvolenskej nemocnice, pretože viac ako rok bol v prevádzke len jeden výťah.

„Polikliniku denne navštívia desiatky až stovky pacientov, z nich mnohí sú ťažšie mobilní a niektorí prídu aj s doprovodom viacerých osôb. Budova má celkom šesť podlaží, na štyroch z nich je poskytovaná zdravotná starostlivosť. Je preto pochopiteľné, že kapacita jedného výťahu bola nedostačujúca. Preto oceňujeme rozhodnutie vyššieho územného celku,“ povedal výkonný riaditeľ nemocnice Ján Belanský.

Na základe investície Banskobystrického samosprávneho kraja v budove polikliniky Nemocnice Zvolen bola vykonaná kompletná výmena starého osobného výťahu za elektrický. Prostriedky, ktoré samosprávny kraj na nový výťah vynaložil, predstavujú viac ako 38 tisíc eur. Cena zahŕňala demontáž, odvoz a likvidáciu pôvodného výťahu a stavebné práce súvisiace s výmenou výťahu, dodávkou a montážou nového výťahu. Vďaka investícii sa zvýšila bezpečnosť, ale významným prvkom, ktorý ocenia najmä používatelia, je zvýšenie kapacity počtu prepravovaných osôb v budove.