Nemocnica Zvolen, člen skupiny Agel, poskytla modernejšie priestory pre gastroenterologickú ambulanciu v záujme zlepšenia dostupnosti pre pacientov ako aj zvyšovania kvality úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Okrem modernejších priestorov pracuje gastroenterologická ambulancia aj v rozšírenom rozsahu ordinačných hodín. Ambulancia je dostupná každý pracovný deň a jej činnosť je zameraná na diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu, vrátane diagnostickej a terapeutickej endoskopie.

Ambulancia vykonáva dispenzárnu a konziliárnu činnosť v rozsahu koncepcie platnej pre odbor gastroenterológia. V prípade želania pacienta sú kolonoskopické vyšetrenia realizované v celkovej anestéze.

„Po presťahovaní máme hneď od prvého dňa pozitívne odozvy od pacientov k situovaniu ambulancie, ako z pohľadu dostupnosti, tak aj kvôli parkovaniu, pretože sme na prízemí a parkovisko máme hneď pri vstupe do budovy. Výhodou našej gastroenterologickej ambulancie sú najkratšie čakacie doby na vyšetrenia v regióne, ktoré sa pohybujú v horizonte dvoch až štyroch týždňov. Mnohí uvítajú aj možnosť vyšetrenia v analgosedácii, prípadne v celkovej anestéze,“ poznamenala gastroenterologička, Katarína Marcineková.

Nová gastroenterologická ambulancia sa nachádza na prízemí detského oddelenia. Na vyšetrenie sa môžu pacienti objednať telefonicky na čísle 045/5201 725. Viac informácií je dostupných na stránke zvolenskej nemocnice.