V stredu 31. októbra sa Hronský most pri Hypernove odovzdá do používania a o deň neskôr ním opäť začnú premávať autobusové linky MHD Zvolen a prímestské linky. 

Dňa 31.10.2012 bude slávnostne odovzdaný do používania, po rekonštrukcii z prostriedkov EÚ a VÚC Banská Bystrica, tzv. Hronský most vo Zvolene. Od 1.11.2012 sa trasy liniek mestskej dopravy a prímestskej dopravy zmenia na stav pred uzávierkou tohto mosta a to nasledovne:

Linky MHD č. 1, 13 a 15 obnovujú svoju trasu cez most s pokračovaním na sídl. Zvolen,Západ, po ulici Strážska cesta. Pri opačnom smere nebude obnovená zastávka Obvodný úrad, ale linky budú vedené hneď od kruhového objazdu popri Hrone do ul.M.R.Štefánika a na Nám.SNP. Dočasná linka č.23 Nám.SNP – Západ – Sliačan sa dňom 1.11.2012 zastavuje.

Linky prímestskej dopravy 611402 Lukavica – Sliač – Zvolen, 611403 Sielnica – Zvolen, 611405 Železná Breznica- Tŕnie – Budča – Zvolen, 611406 Dubové/Železná Breznica – Budča – Zvolen, 601457 Banská Bystrica – Zvolen, 601458 Banská Bystrica, Rooseveltova nem./Pieninská – Zvolen, obnovujú dňom 1.11.2012 svoje trasy cez Hronský most, v smere zo Zvolena na stav pred uzávierkou mosta, v smere do Zvolena bez zastávok Obvodný úrad a Nám.SNP, ale budú zastavovať na zastávke Zvolen, ŽSR. Vytvorenie zastávky Zvolen,Europa SC v smere do Zvolena sa zrealizuje počas výstavby II.etapy EUROPA SC.