V čláku s názvom Štúrovo pero 2010: Talent, osobnosť a individualita z 1. mája 2011 sme zverejnili v poslednom odstavci tvrdenie, že časopis Naše okno, ktorý vydávajú študenti internátu na Švermovej ulici ukončil svoju činosť a preto sa viac do súťaže nezapojí. Informáciu na odovzdávaní cien súťaže Štúrovo pero 29.-30. apríla 2011 povedal novinár Pavol Vitko. Táto informácia nebola overená, preto prinášame vyhlásenie vedenia Školského internátu na ulici J. Švermu vo Zvolene.

„Týmto by sme chceli zareagovať na nedorozumenie, ku ktorému došlo na vyhlasovaní výsledkov Štúrovho pera 2010 a demonštrovať tak správu o ukončení našej činnosti.

Ako po minulé roky, tak aj budúce roky neprestávame fungovať, keďže stále máme a dúfame, že aj budeme mať redaktorov, grafikov a kompletný tím, ktorý je plný energie, nápadov a záujmu o zveľaďovanie Nášho Okna. Preto sa nestotožňujeme s prehlásením „klinickej smrti“ nášho časopisu, ale práve naopak, zdokonaľujeme ho a pripravujeme ešte zaujímavejšie čítanie pre našich čitateľov.

S pozdravom redakcia „Naše Okno“. “