Okolie železničnej a autobusovej stanice si z dôvodu častého narúšania verejného poriadku asociálmi a neprispôsobivými občanmi vyžaduje neustálu pozornosť polície.

Mestská polícia aj za pomoci občianskych hliadok vykonáva v blízkosti staníc každodenné preventívne kontroly. Intenzívne dohliadajú na poriadok a čistotu pred železničnou stanicou a zastávkami MHD.

Prijímajú opatrenia, aby sa na miestach nezdržiavali občania, ktorí popíjajú alkohol, znečisťujú verejné priestranstvo a obťažujú občanov. Cieľom každodenných kontrol je udržiavanie zákonného stavu a zamedzenie protispoločenskej činnosti.