Stredná škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici preslávená svojimi umelecko-remeselnými odbormi hľadá žiakov, ktorí majú kreatívne myslenie a teda aj blízko k výtvarnému umeniu.

kremnica3Stredná škola v Kremnici, dnes už súkromná, ponúka svojim študentom priestor pre ich umelecký i osobný rozvoj v siedmich jedinečných odboroch. Vyučujú sa tu kovové odbory ako Umelecké kováčstvo a zámočníctvo, Zlatníctvo a strieborníctvo, Umelecké odlievanie kovov i Plošné a plastické rytie kovov. Nekovovými je Design a priemyselný design, Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov a Štukatérstvo. Momentálne je k dispozícii možnosť navštevovať aj denné dvojročné nadstavbové štúdium pre žiakov, ktorí inklinujú k umeniu. Je to tzv. rýchlokurz pre tých, ktorí potrebujú získať ďalšiu maturitnú kvalifikáciu.

Škola vlastní dve budovy a internát v krásnom prostredí susediacich Kremnických vrchov. V hlavnej budove je k dispozícii výstavná miestnosť, ktorá poskytuje priestor pre študentov školy a ich realizácie, momentálne sú v nej vystavené tohtoročné maturitné práce absolventov školy. Zaujímavý život na internáte sa odzrkadľuje na dlhoročných tradíciách, ktoré si žiaci rodinne odovzdávajú zo starších ročníkov do mladších.

Tohto roku sa škola nedočkala veľkej priazne v počte prihlásených žiakov do prvého ročníka. Posledná možnosť preukázať svoj záujem bude v utorok, 16. júna 2015, kedy sa uskutoční druhé kolo talentových skúšok. Viac informácii na stránke školy www.suv.sk.