Vo štvrtok 7. apríla začína výstava s názvom Zelený objektív. Lesnícke a drevárske múzeum vystaví kolekciu najkrajších fotografií z celoslovenskej súťaže. Štvrtková vernisáž bude výnimočná aj tým, že na nej komisia oznámi výsledky a ocení sedem zo 73 autorov, ktorí do súťaže prispeli 264 fotografiami.

Témou výstavy je predstaviť les z iného uhla, očami mladých nadšencov na fotografovanie. Táto výstava sa spája s mesiacom apríl, ktorý je mesiacom lesov a rok 2011 je zároveň Medzinárodným rokom lesov.

Tohtoročná výstava Zelený objektív je desiatou v poradí. Od roku 2001 ju organizuje Lesnícke a drevárske múzeum v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku. Je určená pre žiakov základných a stredných škôl so zámerom podchytiť ich talent a môcť sa verejne prezentovať.