Mesto Zvolen oznamuje motoristickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že z dôvodu vykonávania stavebných   prác na stavbe: „I/50 Zvolen, Pustý Hrad – Neresnica III. etapa“ bude v termíne:

značka-práca na ceste1. od  9. 8. 2013 (piatok), 20:00 – do  11. 08. 2013 (nedeľa), 18:00
2. od  16. 8. 2013 (piatok), 20:00 – do  18. 08. 2013 (nedeľa), 18:00

uskutočnená čiastočna  uzávierka  cesty I/50  v ul. Lučenecká cesta v úseku od  križovatky s ul. Mládežnícka po areál závodu Bučina (intravilán Zvolen).

V  čase obidvoch termínov uzávierky budú  dopravné obmedzenia nasledovné:
–  pre smer Bratislava-Košice – voľný prejazd úsekom uzávierky vo voľnej časti cesty I/50
–  pre tranzitnú dopravu smer Košice-Bratislava, vrátane smeru  Krupina, Šahyobchádzka cez obec Lieskovec

Pri obidvoch uzávierkach  budú obchádzkové trasy vyznačené prenosným dopravným značením.