RÚVZ BB (M. Tolnayová), foto: ilu. iStockphoto/Thinkstock | 3.1.2015

Ochorenia majú cez zimné prázdniny a dovolenky nízky výskyt

Trend, ktorý naznačili hlásenia lekárov prvého kontaktu v Banskobystrickom kraji v 51. kalendárnom týždni roka 2014 – klesajúci výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO), pokračuje aj na prelome rokov- 52.kalendárneho týždňa roku 2014 a 1. kalendárneho týždňa nového roku 2015.

nadcha-2-na-webV porovnaní s 51 roku 2014 je síce len o 8,6 percent menej chorých na ARO, výskyt chrípky je však až 10- násobne nižší. Trend týchto ochorení takmer navlas kopíruje rovnaké obdobie niekoľkých rokov dozadu, kedy epidemiológovia banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) evidovali v tomto období roka zakaždým podstatne menej chorých. Do súvisu to z časti možno dať s vývojom počasia, ale aj skutočnosťou, že cez vianočné a novoročné sviatky sú deti – počnúc predškolského veku až po adolescentov, na prázdninách a mnohí dospelí z kategórie ekonomicky činného obyvateľstva sú na dovolenkách. Chorobnosť v tomto týždni hlásilo epidemiológom len 44 percent lekárov pre deti a dorast a 36 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých. Tento pomerne nízky počet hlásiacich lekárov môže skresľovať skutočný výskyt ochorení na ARO i CHPO, navyše si ľudia v tomto čase sviatkov namiesto práceneschopnosti berú radšej dovolenky. Podľa monitoringu epidemiológov lekári v tomto regióne neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI) ani lokálnych alimentárnych epidémií čo však neznamená, že by odborníci poľavili v epidemiologickej bdelosti.

Banskobystrický RÚVZ, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, eviduje v absolútnych číslach len 1539 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť vyše 602 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli len v 11 prípadoch, čo je chorobnosť 4,1 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Banská Štiavnica, kde evidujú 304 prípadov, Žarnovica (229), Banská Bystrica (166) a Žiar nad Hronom (150). Chrípka a jej podobné ochorenia majú najvyšší výskyt v okrese Lučenec, Rimavská Sobota. Z hľadiska veku je v absolútnom počte najviac chorých na ARO aj CHPO medzi ekonomicky činným obyvateľstvom, nasledujú najmenšie deti od 0 do 5 rokov.

V porovnaní s predošlým kalendárnym týždňom ostal na približne rovnakej úrovni aj počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 26 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 7 a v 16 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – 2,7 percenta, evidujú lekári medzi seniormi.