V utorok 9. októbra v sieni historickej národnej rady odovzdávalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ocenenie Sociálny čin roka. Medzi ocenenými bola aj Mária Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny Mestského úradu vo Zvolene.

„Som veľmi rád, že už 15 rokov si pripomíname tých, ktorí sa nielen riadia verejnými vyhláškami a zákonmi, ale najmä srdcom. Nie je to ľahká práca, často musíte vstúpiť do rodiny, kde sú rôzne vzťahy, kde je vaša snaha považovaná za útok, preto si vysoko vážim váš cit, ktorý používate pri tejto práci a silu, ktorá vám umožňuje starať sa o všetkých týchto ľudí. Ste prvý kontakt medzi nimi a štátom,“ povedal premiér Peter Pellegrini v príhovore. Priamo pred všetkými pripustil, že štát zaviedol do sociálnej oblasti množstvo byrokracie, no zdôraznil, že ľudský prístup stojí na prvom mieste.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter takisto potvrdil, že v tomto roku nová legislatíva priniesla ďalšie výzvy a úlohy. „Centrá pre deti a rodiny sú nové zariadenia, ktoré by mali vytvoriť predpoklady pre to, aby deti mohli ostávať v rodine, aby rodiny mohli žiť spolu a riešiť si svoje problémy,“ povedal minister Ján Richter. Dodal, že každé ocenenie jednotlivca je v skutočnosti ocenením celého kolektívu, ale ak sú ocenené kolektívy, je to aj ocenenie jednotlivcov, ktorí v rámci kolektívu pracujú.

Počas slávnostného večera sa udeľovali ocenenia v troch kategóriách –  zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a Sociálny čin roka. Poslednou vyhlásenou kategóriou bol Sociálny čin roka, ktorý získala aj Mária Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny Mestského úradu vo Zvolene. „Celý svoj profesionálny život zasvätila sociálnemu poradenstvu a pomoci v krízových situáciách. S láskou sa venuje rómskej mládeži, rómskym deťom a rodinám, ale aj iným problémovým skupinám. Neustále im pomáha a intenzívne pracuje na zlepšovaní ich sociálnej situácie,“ zaznelo pred odovzdaním ceny do rúk pani Márie Koreňovej.

Primátorka Lenka Balkovičová dodáva: „Je toho veľa, čo pani vedúca urobila pre mnohých ľudí. Od začiatku prichádza s riešeniami, ktoré sú často nad rámec zákona, je otvorená novým nápadom a neváha využiť každú príležitosť, ktorá by mohla ľuďom pomôcť. Jej osobná angažovanosť umožňuje riešiť aj ťažké problémy, ktoré neboli roky v meste riešené.“ Mária Koreňová sa napríklad zaslúžila o vznik komunitného centra Romano Jilo či strediska osobnej hygieny na Balkáne, zriadenie ohrievarne pre bezdomovcov či zavedenie občianskych hliadok.

„Ocenenie od pána ministra si veľmi vážim, ale poďakovanie patrí aj mestu, ktoré ma nominovalo. To ma motivuje k ďalšej aktívnej a zodpovednej práci,“ hovorí Koreňová. Aj ona hovorí o tom, čo je v sociálnej práci najdôležitejšie. „Sociálna práca sa musí vykonávať s veľkým srdcom, láskou a úctou ku každému jednému človeku, ktorý potrebuje našu radu či pomoc. Celý život som sa snažila takto pracovať, ale určite by to nešlo, ak by som nebola obklopená rovnako zanietenými kolegami. Ďakujem aj za ich podporu,“ uzavrela laureátka Mária Koreňová.