Pre niekoho bežný deň, pre zdravotné sestry, pracujúce s plným nasadením vo dne-v noci, piatok-sviatok, viac než výnimočný. 19. máj patril slávnostnému odovzdávaniu prestížneho ocenenia Biele srdce, ktoré sa konalo v Senci. Organizuje ho Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek na počesť priekopníčky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej.

Sedem ocenení získali sestry, ktoré pôsobia v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL. Medzi ocenenými bola aj hlavná sestra neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Zvolen, Marta Hríbiková.

V spoločnosti majú nezastupiteľné miesto

Už po 16.-krát sa uskutočnilo podujatie, ktoré bolo o sestrách a pre sestry. Všetky tie obetavé mamy, manželky, sestry, priateľky, jednoducho nezastupiteľné a mimoriadne dôležité zdravotníčky, prvé a posledné osoby, s ktorými pacient prichádza do kontaktu, sa stretli, aby si v mene všetkých kolegýň prevzali ocenenia.

Sú nevyhnutnou súčasťou zdravotníctva od nepamäti, no posledné roky ukázali, prečo sa na ich prácu pozeráme s ešte väčším rešpektom. Uznanie a obdiv za svoje nasadenie, trpezlivosť, obetavosť a nezlomnú vôľu pomáhať za každých okolností si preto právom zaslúžia.

Čo na ocenenie hovorí samotná ocenená?

„V Nemocnici AGEL Zvolen na neurologickom oddelení pracujem od skončenia strednej zdravotníckej školy, čo je už takmer 37 rokov. Celý pracovný život som strávila na jednom oddelení, na rôznych pozíciách. To, čo som v živote dosiahla, je určite vďaka rodine, kolegom a nadriadeným, ktorí mi to umožnili a podporovali ma.

Rozhodnutie stať sa sestrou som nikdy neoľutovala. Svoju prácu vnímam nielen ako povolanie, ale aj ako poslanie. Mojím hlavným krédom je poskytnúť pacientovi takú starostlivosť, ktorá vedie k jeho skorému uzdraveniu a návratu medzi svojich blízkych. Vidieť v pacientovi svojho najbližšieho sa snažím vštepovať všetkým kolegyniam. Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Nesmierne si ho vážim a prijímam ho s pokorou a veľkou vďakou. Znamená pre mňa zadosťučinenie za dlhoročnú prácu aj výzvu do ďalších rokov,“ prezradila Marta Hríbiková.

,,Biele srdce je ocenenie starostlivosti, vedomosti a humanity, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Rada by som všetkým sestrám a pôrodným asistentkám poďakovala za silu, odhodlanie, námahu, profesionalitu a trpezlivosť, ktorú vkladajú do každodennej práce, za entuziazmus a vôľu, s ktorými zvládajú často veľmi náročné situácie. A tiež za veľké srdce, ktoré riadi prácu našich rúk. Sme to my, ktoré sme s pacientom a jeho ťažkými životnými situáciami tvárou v tvár neraz dni aj týždne. Sestry sú prítomné v tých najdôležitejších aj najtragickejších životných chvíľach. Denne vídavame nádej a odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život i jeho koniec. A to je nesmierne vyčerpávajúce,“ uviedla Jana Ondrišová, riaditeľka Odboru kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL SK.