TS DJGT (Gabriela Valentínyová), foto: P. Albert, R. Miko, M. Neuman | 30.11.2014

Ocenenia Literárneho fondu aj pre Divadlo J.G.Tajovského

Emil KosírLiterárny fond udeľoval ocenenia za pozoruhodné výkony vysokého umeleckého majstrovstva v oblasti činoherného divadla, bábkového divadla, hudobno-dramatického a tanečného divadla, muzikálu, alternatívneho divadla, umeleckého prednesu, rozhlasovej tvorby a dabingu v uplynulej sezóne.

Ocenenia putovali aj do zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadla získal Emil Kosír, dlhoročný herec pôsobiaci aj ako umelecký šéf, riaditeľ či spolu-zakladateľ festivalu Zámocké hry zvolenské.

Výročnú Cenu Literárneho fondu získal Daniel Výrostek za stvárnenie postavy Jozefa Gregora Tajovského v hre Na konci… Prémia Literárneho fondu bola udelená umeleckému šéfovi a dramaturgovi Jánovi Chalupkovi za dramaturgiu inscenácie Na konci… A tiež hercovi Michalovi Ďurišovi za postavu Petruccia v inscenácii Skrotenie zlej ženy.

Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia. Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby ako i počítačových programov

Fotogaléria