Náklady na rekonštrukciu a modernizáciu letiska Sliač prekročia predpokladaných 69 miliónov bez DPH. Dôvodom je doplnenie ďalších projektov aj inflácia.

Obnovu hál Husár číslo 1 až 3 už ukončili. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia pre práce zabezpečované prostredníctvom Agentúry NATO pre podporu a obstarávanie (NATO Support and Procurement Agency – NSPA). Pripravujú sa aj ďalšie projekty. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

„Príprava a realizácia jednotlivých investičných akcií prebieha priebežne, pričom k zoznamu sme doplnili viaceré ďalšie projekty. Okrem väčšieho počtu projektov je potrebné brať do úvahy tiež infláciu, ktorá významne vplýva aj na ceny v stavebníctve. Celková suma preto s určitosťou presiahne hranicu 69 miliónov bez DPH,“ skonštatovala hovorkyňa. Ako dodala, finálne sumy závisia od výsledkov verejného obstarávania zhotoviteľov stavebných prác.

Väčšina prác v rámci projektov pripravovaných cez NSPA by sa mala realizovať v budúcom roku. „Okrem iného sa budú týkať aj vybudovania nových a rekonštrukcie a rozšírenia existujúcich rolovacích dráh, stojiska lietadiel, rekonštrukcie skladu náhradných dielov, trafostanice, hangáru údržby Vítkovice, vybudovania vstupu zo Sielnice, vybudovania zariadenia na umývanie lietadiel, rekonštrukcie budovy na parkovanie pozemných podporných prostriedkov, vybudovania zariadenia na skladovanie a plnenie hydrazínu, vybudovania dočasného skladu munície, rekonštrukcie dielní opráv pre pozemné podporné prostriedky a rekonštrukcie priestorov NATINAMDS,“ načrtla hovorkyňa.

V rámci ďalších projektov je podľa MO SR spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy číslo 92 a pracuje sa na dokumentácii pre metrologické zabezpečenie pre nové stíhacie lietadlá F-16. Pripravuje sa aj projekt na výstavbu tzv. Hush House, teda uzavretého zariadenia s potlačením hluku, používaného na testovanie leteckých systémov. Rezort avizuje tiež modernizáciu pozemného záchytného zariadenia lietadiel a zabezpečenie leteckého simulátora.

„Z Programu bezpečnostných investícií NATO (NSIP) bude realizované napríklad rozšírenie parkovacej plochy pre vozidlá, rekonštrukcia skladovacej a parkovacej plochy, vybudovanie stojiska stred, vybudovanie stojiska na nabíjanie a vybíjanie, prepojenie skladov paliva a ďalšie zvýšenie parametrov infraštruktúry,“ doplnila hovorkyňa.

Súčasťou prebiehajúcich a plánovaných investícií v rámci štandardnej údržby na tento rok je napríklad oprava strešnej krytiny a vnútorných priestorov hangáru BRNO, strešnej krytiny v leteckých kasárňach, prístrešku a osvetlenia čerpacej stanice, vykurovania v ubytovni a ďalšie opravy v rámci kuchynského a jedálenského bloku a sociálnych zariadení, či viaceré opravy leteckých kasární vrátane vykurovania, vodoinštalácie, schodiska, svietidiel, stropov, sociálnych zariadení a tiež nátery stien.

Do budúcnosti rezort plánuje podľa hovorkyne aj ďalšie projekty, ako sú modernizácia vykurovania areálu, výstavba veže riadenia letovej prevádzky, výstavba rolovacích dráh a realizácia ďalších etáp rekonštrukcie a modernizácie leteckej základne.