Grantový program „Pomôžte svojej komunite“ sa stretol tento rok s mimoriadnym záujmom. Svoje návrhy na verejnoprospešné aktivity zlepšujúce život v komunitách poslalo až 213 organizácií z celého Slovenska.

Vzhľadom na množstvo kvalitných projektov a veľký záujem o dobrovoľnícku činnosť zo strany zamestnancov skupiny VÚB navýšila Nadácia VÚB sumu podpory z 30 000 až na 50 000 eur. Prerozdelí ju medzi 35 projektov, ktoré vybrala nezávislá hodnotiaca komisia. Jedným z nich je aj projekt občianskeho združenia Krídla pomoci zo Zvolena. Cieľom zvolenského projektu s názvom

„Prírodné klubové centrum“ je úprava zanedbaného verejného priestranstva vo Zvolene Hlbiny a jeho premena na prírodné klubové centrum pre ľudí z vylúčených komunít. Priestor bude vyčistený, budú osadené lavičky, nainštalované jednoduché detské preliezky a zasadené kríky. Takto upravený priestor bude slúžiť ako prírodná klubovňa pre seniorov, ktorí dozrú na hrajúce sa deti, na stretnutia ľudí v núdzi a bezdomovcov či na organizovanie zábavno-osvetových outdoorových eventov. Projekt získava finančnú podporu 1 500 eur.

Víťazné projekty z celého Slovenska, ktoré zahŕňajú napríklad budovanie relaxačných zón či ihrísk na sídliskách, čistenie alebo zveľaďovanie verejného priestranstva, organizáciu športových podujatí na školách či prípravu kultúrnych programov pre susedov v obci, budú realizované v období od apríla do októbra tohto roku. Bližšie informácie o jednotlivých podporených projektoch sú k dispozícii na stránke nadácie VÚB.