PR článok | 25.4.2014

Komu a kedy prospieva striedavá starostlivosť?

Obrátila sa mňa matka, ktorá je v súčasnosti v rozvodovom konaní so svojím manželom. Aj napriek tomu, že rodičia majú už dlhšie problémy, ich dieťa má s oboma dobrý vzťah a nechcú ho zbytočne traumatizovať vzájomným rozchodom.

jana lajosova

Poradkyňa Jana Lajošová.

Obaja rodičia by však chceli mať dieťa v osobnej starostlivosti, preto matka zvažuje nad striedavou starostlivosťou. Keďže sa po rozvode plánuje presťahovať zo Sliača do Zvolena, chcela vedieť aké práva a povinnosti vyplývajú rodičom pri „striedavke“. Tento inštitút je u nás zakotvený v zákone od roku 2010 a začína ho využívať zhruba polovica rozvedených rodičov. Keďže ide o pomerne významný zásah do života dieťaťa, súdy berú pri svojom rozhodovaní v úvahu najmä ochotu vzájomnej dohody rodičov. Je dôležité, aby mali v tomto rodičia korektný vzťah. Ich problémy v komunikácii totiž s veľkou pravdepodobnosťou môžu negatívne vplývať na vzájomnú výchovu. Je veľmi dôležité, aby dieťa malo vytvorené svoje sociálne zázemie, teda malo jedno trvalé bydlisko, navštevovalo jednu školu, krúžky a pod. V prípade, že rodičia po rozvode bývajú vo väčšej vzdialenosti je potrebné naozaj zvážiť, či striedavá starostlivosť je namieste. Dieťa sa potom pohybuje v dvoch rôznych prostrediach – navštevuje dve školy, musí si nachádzať nových priateľov, prispôsobovať voľnočasové aktivity atď. Vtedy je dobré pouvažovať, pre koho je striedavá starostlivosť prínosom.

Pri striedavej starostlivosti súd nezveruje dieťa žiadnemu z rodičov. Osobnú zodpovednosť má rodič, ktorý ma svoju ratolesť v tom čase v opatere. Dieťaťu nesmie byť upieraná možnosť komunikácie, osobnej návštevy druhého rodiča. Niektorí sú zaskočení, ak súd určí výživné. Aj keď to nie je zvykom, v prípade, že jeden z rodičov má podstatne vyšší príjem, môže súd určiť aj výživné a to dokonca aj na oboch stranách.

mojSliac_logoRGBV tomto prípade aj napriek tomu, že matka bude bývať v inom meste, nevidím problém aby dieťa ostalo v pôvodnej škole, nemenilo lekára a dokonca malo trvalý pobyt u otca. Je to už len na dohode rodičov v akých intervaloch sa budú striedať.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322,
– bezplatne.