Domnievam sa, že každý z nás má svoje bublinky. A teraz nehovorím len o krásnych bublinkách denného snenia, ani o bublinkách samochodkách, vďaka ktorým nedokážeme prijať konštruktívnu kritiku.

Nie. Rada by som upriamila pozornosť na inú a podľa mňa aj osudovú bublinu. Každý ju volá inak. Sú ľudia, ktorí ju majú v obľube, lebo im prináša dočasnú anonymitu, ale aj takí, ktorí ju neznášajú, lebo si ju sami nestíhajú uvedomiť.

Ja ju volám: „ Mne sa to stať nemôže…“ Alebo moja obľúbená: „To nie je pravda!“ Pri tejto vete nás môže napadnúť mnoho zlého, lúpeže, prepadnutia, znásilnenia, vraždy a veľa ďalších. A čo ak by sa všetky tieto patologické a kriminálne javy spojili do jedného zločinu? Dostal by názov – Obchod s ľuďmi! Obchod s ľuďmi alebo Human trafficikng predstavuje novodobú hrozbu, pretože dochádza k hrubému porušovaniu ľudských práv, ponižovaniu dôstojnosti človeka, až po zotročenie v podobe nútenej, často sexuálnej práce.

V súčasnosti sa čoraz častejšie používa výraz moderné otroctvo ako synonymum pre tretiu najvýnosnejšiu aktivitu organizovaného zločinu, ktorou je obchodovanie s ľuďmi. Napriek tomu, že tento druh kriminálnej činnosti je hneď po obchodovaní so zbraňami a drogami najrozšírenejší, je zároveň najmenej trestaný. Obchodovanie s ľuďmi je výhodné pre kriminálne skupiny kvôli možnosti obrovských ziskov pri nízkom riziku. Bežné tresty sú oveľa nižšie pri porovnaní s inými závažnými zločinmi. Okrem toho, človek je výhodnou „komoditou“ na trhu, pretože sa s ním dá obchodovať znova a znova.

Predstavte si ženu, krásnu, mladú, plnú snov a túžob, ktorá si odíde hľadať prácu. V agentúre sa stretne s milými, sympatickými ľuďmi, podpíše zmluvu a ani v zlom sne by ju nenapadlo, čo ju čaká. Po príchode na miesto určenia odovzdá agent z agentúry dievča a nechá ju napospas osudu. Až po prvej bitke či znásilneniu pochopí, že toto nie je jej sen. Žena má za deň aj 15 klientov, ktorí na nej skúšajú rôzne „praktiky“. Je jej odopretá  akákoľvek starostlivosť. Nevydrží to. Buď spácha samovraždu pod tlakom hanby, alebo zomrie na pohlavné choroby, alebo ju sami obchodníci „vymenia“ za mladšiu, ale márne si myslíme, že ju pustia domov. Ona už domov stratila.

Krásne dievča sa zoznámi s  mladíkom, zaľúbi sa, a napokon ujde z domu v nádeji, že bude milovaná svojim princom. Ale z krásavca sa vykľul drak. Predá ju alebo ju donúti šlapať chodník. Z krásnej lásky ostala dýka v srdci a otázka – Prečo ja?

V jednej africkej dedine sa narodí ôsmy súrodenec, rodina žije z ruky do úst a jednoducho nemá na to živiť ďalší hladný krk. Otec odíďe a privedie muža, ktorý odvedie  dve najstaršie deti aby pracovali na kakaových plantážach, už nikdy neuvidia svojho otca, svoju matku, ani súrodencov. Obchodník im ponúkol 20 dolárov za oboch, čo predstavuje u nás cenu topánok.

Ale pre tú rodinu to znamená jedlo na niekoľko mesiacov.

Malé, čínske chlapčiatko ráno o šiestej vstáva. Pracuje v továrni na výrobu topánok, ktoré často nosíme aj my pod vychýrenými značkami, za ktoré si tak platíme, aby sme si pripadali že sme Niekto. Len je tu malá výnimka. Kým my platíme stovky eur, chlapček dostane za jeden deň pol dolára. A to si jedlo musí sám zaplatiť. Pracuje 18 hodín, niekedy aj viac. Ak nevládze zbijú ho a ak všetko stihol dajú mu viac roboty.

Kruté príklady. Ale povieme si – je to ďaleko, to sa nás netýka, krajiny tretieho sveta sú pre nás bublinky, ale potom príde niekto s ostrým nožom a spraví….

Nuž,  nech prehovoria čísla. V pazúroch obchodníkov s ľuďmi je v súčasnosti 2,5 milióna ľudí v 127 krajinách sveta. Špinavý biznis pritom ročne vynáša podľa odhadov až 30 miliárd dolárov. Správy o obchode s ľuďmi v očiach verejnosti fungujú na podobnom princípe ako varovania pred globálnym otepľovaním – všetci o tom vedia, no nikto si to príliš nevšíma – bublinky.

Vláda Spojených štátov odhaduje, že každoročne sa obeťami obchodovania s ľuďmi stane približne 600 000 až 800 000 ľudí. Z toho je 47% žien, 34% dievčat vo veku do 18 rokov a 16% chlapcov vo veku do 18 rokov. To znamená, že viac ako 80% obetí obchodovania s ľuďmi sú ženy (za účelom prostitúcie) a 50% obetí sú deti!!! V rámci Európy je obchodovanie s ľuďmi, predovšetkým so ženami a deťmi rozšírené najmä v krajinách bývalého východného bloku ako Rumunsko, Bulharsko, Albánsko, Moldavsko, Gruzínsko, krajiny bývalej Juhoslávie, Ukrajina a Ruská Federácia, Slovensko. Vo svete je táto problematika  rozšírená predovšetkým v najchudobnejších  krajinách v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. V Ázii je cieľovou krajinou Japonsko a to najmä pre „tovar“ z Filipín a Thajska a skúste hádať o aký tovar sa jedná! Odhaduje sa, že približne 300 000 žien a detí ročne podlieha obchodovaniu s ľuďmi v rámci juhovýchodnej Ázie. Slovenská republika je zdrojovou a taktiež tranzitnou krajinou prevažne mladých ľudí, ktorí sú predávaní najmä do Rakúska, Holandska, Francúzska, Španielska, Švajčiarska, Talianska, Grécka, Slovinska, Českej republiky a Japonska za účelom prostitúcie alebo inej formy sexuálneho zneužívania.

Každý je ohrozený, kto nemá dostatočné informácie, v tomto prípade platí, nevedomosť zabíja!

Rada by som pomohla prasknúť tú vašu bublinku.

Skôr ako odídete do zahraničia, dobre si overte agentúru alebo človeka, ktorý vám ponúka prácu. Každá pracovná agentúra musí mať na svoju činnosť povolenie Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Podrobne sa informujte o činnosti agentúry, vypýtajte si referencie do jej klientov. Overte si adresu svojho budúceho zamestnávateľa, a to, či vôbec existuje. Seriózna pracovná agentúra poskytne telefonický kontakt na zamestnávateľa, ale ani to nie je sto percentné.

Podpisujte  len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému dobre rozumiete, a v ktorej je uvedené meno a adresa zamestnávateľa, adresa budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru. V žiadnom prípade neprijímajte nelegálnu prácu.

Vycestuje až keď podpíšete pracovnú zmluvu, získate pracovné povolenie alebo víza. O svojom odchode informujte rodičov  alebo dobrých známych.

Doma nechajte presnú adresu a telefónne číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií o svojom budúcom zamestnávateľovi, fotokópiu pasu a najnovšiu fotografiu.

Dohodnite sa, ako často  a kedy sa budete ozývať rodine alebo známym.

Na cestu si vezmite nevyhnutnú finančnú rezervu na prípadný návrat domov, cestovné poistenie a predplatenú telefónu kartu.

Zoberte si so sebou kontakty na pomáhajúce organizácie, kontakt na ambasády, linky pomoci, ktoré sú v krajine, kam cestujete.

V zahraničí majte vždy na pamäti:

Aj keď pracujete nelegálne, keď sa ocitnete v núdzi, obráťte sa na políciu alebo pomáhajúce organizácie. Vo väčšine európskych krajín pri najmenšom náznaku, že ste sa stali obeťami obchodovania, úrady s vami budú zaobchádzať ako s poškodenými, teda ako s obeťami trestného činu.

Nikomu za žiadanych okolností nedávajte svoj pas!!! Ani občiansky preukaz!!! Okrem polície. Ani pri nelegálnej práci zamestnávateľ nepotrebuje váš pas, alebo občiansky preukaz.

Akonáhle vám niekto odoberie doklady, alebo ich stratíte, okamžite to nahláste na polícií a kontaktujte slovenské veľvyslanectvo v danej krajine.

Ozývajte sa rodičom alebo známym tak, ako ste sa pred odchodom dohodli. Oznámte im podľa možností  každú zmenu pobytu.

Vždy máte právo na bezpečný návrat domov, právo na ochranu svojho súkromia a identity, na slobodu a osobnú bezpečnosť, právo sa slobodne pohybovať, rozhodnúť sa, či budete spolupracovať s políciou. Ak máte akékoľvek pochybnosti pred odchodom do zahraničia, alebo ak sa vrátite so zlou skúsenosťou, neváhajte kontaktovať Národnú linku Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi : 0800 800 818.

Pamätajte, ako cudzinec ste v zahraničí vždy zraniteľnejší než doma, čo obchodníci s ľuďmi veľmi dobre vedia a aj to využívajú.

Pre viac informácií si skúste pozrieť stránku www.strada.cz, www.rekni-to.cz, alebo www.mnv.sk, kde nájdete dôležité rady, skúsenosti, ale aj negatívne zážitky ľudí čo sa stali obeťami.

Na koniec sa mi aspoň z časti podarilo zlomiť moju bublinku, keď sa môj známy skoro stal obeťou obchodu s ľuďmi, a to len stopoval, snažil sa dostať večer za priateľkou. Jeho dôverčivosť by ho pripravila o orgány a jeho oblička či srdce by skončili niekde v USA či Mexiku za najmenej pol milióna dolárov. Našťastie sa mu podarilo dostať sa z auta a skončil „len „ so zlomenou rukou. Pevne verím že nikomu, kto si prečíta tento komentár, sa to nestane.